Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

DZIĘKUJEMY!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
zdjęcie
RODZICOM, SPONSOROM I WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO PODNIESIENIA JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA W MINIONYM ROKU SZKOLNYM. ŻYCZYMY SŁONECZNYCH WAKACJI !
Dyrektor przedszkola informuje, że posiadamy 10 wolnych miejsc dla dzieci 3/4- letnich na rok 2020/2021. 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piotrkowie Tryb informuje :
 
Do przedszkola wracają dzieci rodziców w szczególnie trudnej sytuacji, którzy nie mogą pogodzić pracy z możliwością opieki nad dziećmi w domu. Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii.
Muszą być Państwo świadomi istniejącego nadal zagrożenia koronawirusem i wziąć pełną odpowiedzialność za swoją decyzję.
 Do przedszkola przyjmowane są dzieci tylko po wcześniejszym zgłoszeniu do dyrektora przedszkola i podpisaniu oświadczenia przez rodzica. Ilość miejsc jest ograniczona wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego.

RODZICU!
  • Aby zapewnić swojemu dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola
  • Przyprowadzaj do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu znajduje się ktoś chory, w izolacji lub na kwarantannie. Wszyscy musicie wtedy pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało z domu do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania ust, nosa, oczu, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i zachowywać dystans w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlu. Pamiętaj, że ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację Twojego przykładu.

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA i ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W PIOTRKOWIE TRYB OD DNIA 14.05.2020 R.

1. RODZICE ZGŁASZAJĄ SWOJĄ DECYZJE O POBYCIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA.
2. WYPELNIAJĄ OBOWIĄZKOWO OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA.
3. W SZATNI MOGĄ PRZEBYWAĆ TYLKO TRZY OSOBY,KTÓRE SĄ WYPOSAŻONE W MASECZKI OCHRONNE ,RĘKAWCZKI . OBOWIĄZKOWO DEZYNFEKUJĄ RĘCE PRZED WEJŚCIEM DO PRZEDSZKOLA.
4. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W SZATNI ZACHOWUJĄ BEZPIECZNĄ DWUMETROWĄ ODLEGŁOŚĆ OD SIEBIE.
5. KRÓTKO KONTAKTUJĄ SIĘ Z OSOBĄ PRZYJMUJĄCĄ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA .
6.SĄ OBECNI PODCZAS MIERZENIA TEMPERATURY DZIECKU PO WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA.
7.INFORMUJĄ DYREKTORA O JAKICHKOLWIEK OBJAWACH CHOROBOWYCH SWOJEGO DZIECKA.
8. POZOSTAWIAMY WSZELKIE PRZEDMIOTY , ZABAWKI PRZYNIESIONE DO PRZEDSZKOLA W DOMU.

Załączniki artykułu

powrót